• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Penzión Enrico**, Ždiar 209, 059 55, Ždiar

Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené penziónom. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiavať.

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 20.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže penzión zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail,) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané penziónu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Penzión môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac.

II. Sezóny

a) Pre chaty, chalupy a priváty

 • Letná sezóna: začína poslednou júnovou sobotou a končí poslednou sobotou v auguste,
 • Zimná sezóna: začína od 03.01. do 31.03. daného roku včítane Veľkej noci,
 • Silvestrovská sezóna: 20.12. do 03.01
 • Mimosezóna: termíny mimo zimnej sezóny, letnej sezóny sú mimosezónne

b) Pre hotely a penzióny sú sezóny určené individuálne.

 

III: Zľavy

zľavy nie je možné kombinovať
- zľavy pre deti - platia len po obsadení stanoveného minimálneho počtu osôb
. Pre silvestrovský termín neplatia žiadne zľavy, vždy platia ceny za základné lôžko.

IV: Objednávka pobytu

Pobyt si môžete zakúpiť osobne v našom penzióne, telefonicky alebo rezerváciou objektu priamo na našej webovej stránke www.penzionenrico.sk. Ubytovanie je možné na min. 2 a viac nocí.

V: Potvrdenie rezervácie

Rezerváciu objektu potvrdíme do 48 hodín. Po potvrdení rezervácie zaplatíte preddavok vo výške 50 % z celkovej ceny pobytu do 2 dní. Prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete svoje meno a termín rezervácie. Druhú časť platby 50% uhradíte pred nástupom na pobyt. Po úhrade 100% platby dostanete ubytovací poukaz, kde je uvedená adresa objektu a kontakt na majiteľa.

VI: Spôsob platby

Klienti zo Slovenskej republiky

 • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu: 0093272864/0900
 • Variabilný symbol: predčíslie 2011 + číslo rezervácie

Klienti z ostatných krajín

 • Platba v EUR na náš účet:
 • Názov banky: Slovenska Sporitelna
 • Adresa banky: 059 01, Spisska Bela
 • Názov účtu: Iveta Slebodova
 • IBAN: SK06 0900 0000 0000 9327 2864
 • SWIFT/BIC: GIBASKBX
 • Variabilný symbol: predčíslie 2011 + číslo rezervácie

 

VII: Cena zahrňuje

Ubytovanie, posteľnú bielizeň, elektrickú energiu, vodu a plyn. Cena je uvedená za osobu a deň.

V cene nie je zahrnutý

Rekreačný poplatok (hradí sa na mieste) € 0,40 na osobu/deň za osobu nad 15 rokov veku, poplatok za zviera (ak je dovolené), doplnkové služby (ponúkané väčšinou v hoteloch a penziónoch), kaucia €50 (ak nie je uvedené inak) po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd, alebo žiadať úplnú náhradu vzniknutých škod.

 

VIII: Doplatky

Pri ubytovaní jednej osoby podľa podmienok platných v danom objekte (viď príloha: cenník ubytovania).

IX: Storno poplatky

 • do 60 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 20 % z celkovej ceny pobytu
 • 59 - 30 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z celkovej ceny pobytu
 • 29 - 10 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok je 50% z celkovej ceny pobytu
 • 9 a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 75 % z celkovej ceny pobytu

Zrušenie pobytu je nutné oznámiť Penziónu Enrico písomne, e-mailom, alebo telefonicky.

X: CENNÉ PREDMETY

Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do úschovy penziónu. Inak penzión v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

XI. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE

Klient ručí za všetky škody, ktoré penziónu spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody penziónu nahradí v plnej výške. Penzión ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina penziónu, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Penzión je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.

XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

 1. Penzión neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by penzión konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
 2. Zvieratá do penziónu majú prístup, pričom penzión si účtuje poplatky podľa aktuálne platného cenníka. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi.
 3. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v penzióne po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.
 4. Pobyt zákazníkov v penzióne ďalej upravuje Ubytovací poriadok Penziónu Enrico, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.
 5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení. Svojím podpisom potvrdzujete, že s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.

Iveta Slebodová

Ždiar 209, 059 55, Ždiar

Tel. +421 (0)52 4498207

+421 (0)903 376188

+421 (0)903 996188

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Na stránke máme 13 návštevníkov

Bookmakers bonuses with www gbetting.co.uk site.